Ανακοίνωση του εγχειρήματος

Μετά από έναν χρόνο ενασχόλησης με το μεταφραστικό και εκδοτικό κομμάτι της διάχυσης της θεωρίας και πράξης της Νέας Αναρχίας, οι σύντροφοι και συντρόφισσες του αναρχικού μεταφραστικού/εκδοτικού εγχειρήματος Έρεβος αποφασίσαμε να συγχωνευτούμε με το μέσο αντιπληροφόρησης Inter Arma. Με την παρούσα ανακοίνωση, λοιπόν, δηλώνουμε πως συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο μέσο, από το οποίο θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *