Μισανθρωπικό μίσος

Οι μισάνθρωποι δεν γεννιούνται, γίνονται.

Η συνταγή για έναν αυθεντικό μισάνθρωπο ξεκινάει πάντα με ένα άτομο, που ξεχειλίζει από αγάπη για το συνάνθρωπο· σε αυτό, προσθέτει κανείς μια πρέζα απογοήτευση και μια γερή δόση κυνισμού και πικρής δυσαρέσκειας· μετά, το αφήνει να “ξεκουραστεί”, ώστε να “κάτσουν” τα υλικά και να αναμειχθούν πλήρως και στο τέλος, σερβίρεται σε έναν κόσμο κατειλημμένο από άλλους ανθρώπους.

Πίσω από κάθε μισανθρωπική προσωπικότητα βρίσκονται τα, σε αποσύνθεση, απομεινάρια ενός πρώην φιλανθρώπου.

Αυτό είναι προφανές, αν κάποιος σκεφτεί την εντονότητα του παθιασμένου βιτριολισμού του μισανθρώπου. Ο βαθμός της περιφρόνησης και της αποστροφής του για την ανθρωπότητα, έπεται πάντα μιας παθιασμένης αγάπης σε αφθονία· γιατί είναι αδύνατον για κάποιον να μισεί με πάθος, αν δεν ξέρει πως να αγαπάει με πάθος.

Το γεγονός πως πολλοί μισάνθρωποι ήταν κάποτε, στα χρόνια της αδαούς νεότητάς τους, ιδεαλιστές ή ρομαντικοί, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει καθόλου.

Εκείνο, που ξεχωρίζει το μισανθρωπικό μίσος, είναι το εύρος του και η οικουμενικότητά του. Το μισανθρωπικό μίσος είναι γενικό, καθώς ο μισάνθρωπος απεχθάνεται όλους τους ανθρώπους· το μίσος του περιλαμβάνει τα πάντα, καθώς απεχθάνεται με κάθε ικμάδα της ύπαρξής του το πλήθος και τα ηλίθια έθιμα και τους τρόπους του, περιφρονεί κατάφωρα εκείνο που είναι δημοφιλές και κοινό για τις ανόητες και άμορφες μάζες, παραείναι έμπειρος στα ανθρώπινα για να αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως φαίνονται και ο σκεπτικισμός του απέναντι στις υποτιθέμενες προθέσεις δεν γνωρίζει όρια.

Ο αυθεντικός και πραγματικός μισανθρωπισμός δεν πρέπει να συγχέεται με αποκομμένη αδιαφορία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του εγωιστή. Οι εγωιστές υποτάσσουν τα συμφέροντα των άλλων στα δικά τους και επομένως, βλέπουν με σχετική απάθεια τις μάζες. Έτσι, λοιπόν, είναι γενικά επιλήσμονες.

Αντίθετα, ο μισάνθρωπος είναι πολύ πιο στοχαστικός και έχει πολύ μεγαλύτερη αντίληψη, για να είναι απλά ένας εγωιστής. Γιατί ο μισανθρωπισμός δεν είναι ποτέ μια παθητική αδιαφορία, αλλά εκδηλώνεται πάντα ως ενεργητική αποστροφή και απέχθεια.

Στην πηγή δεν αναφέρεται η πατρότητα του κειμένου.

Πηγή: Abisso Nichilista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *